Grup Çalışmaları

GRUP ÇALIŞMALARI

İletişim Becerileri Grup Çalışması

İletişim becerisi ile doğulmaz, iletişim öğrenilebilinir ve geliştirilebilir.Beceri kavramı daha çok sahip olunan becerideki, güçlü yönlerin ve eksikliklerin ya da her ikisinin karışımı olarak düşünülebilir. Bütün ilişki becerilerinde, değişik düzeylerde hem güçlü yanlar hem de eksiklikler vardır. Örneğin dinleme becerisinde, konuşan kişiyi anlamada iyi olunabilir, fakat anladığını gösterme konusunda sorun yaşanabilir. Değişik ilişkilerde değişik becerilere sahip olmak gerekir.Bazı insanların repartuarında bazı beceriler olmayabilir.Örneğin mantıksız bir isteğe hayır deme becerisi gibi. Bazıları da repertuarındaki bazı becerileri güçlendirmek isteyebilir. Örneğin daha az saldırganca hayır diyebilmek gibi. 
Bazen bir beceri düşüncelerin ve duyguların değişmesi ile ilerleme gerektirebilir. Örneğin diğer insanların hakkında ne düşündüğü korkusu kaygı yaratabilir. Kaygı daha utangaç davranmaya neden olabilir, bu da başkalarının bizi tanımasını güçleştirebilir.
 
İyi bir iletişim kurabilmek için;
 
İletişimde bulunulan kişilere saygı duymak,
Empatik anlayış ile yaklaşabilmek,
Etkin dinlemeyi sağlamak,
Uygun biçimde kendini açmak,
Sözel ve sözel olmayan mesajlarda tutarlı olabilmek,
‘ben dilini’ kullanabilmek
Atılgan davranış göstermek,
Saydam olmak-maske takmamak,
Somut konuşmak ve ‘Tam ve Tek Mesaj Yollama’ becerisine sahip olmak gerekir.

İletişim becerileri grup çalışmamız bu becerileri kazandırmayı ve etkili kullanabilmeyi hedeflemektedir.

Sınav Kaygısı Grup Çalışması

Okullarda sınav sonuçlarına göre öğrenci başarısının değerlendirilmesi yönünde artan bir eğilimle birlikte yüksek düzeyde akademik başarı beklentisinin öğrenciler üzerinde ilköğretimden itibaren baskı oluşturduğu bilinen bir gerçektir..

      Sınav kaygısı, öğrencilerin sahip oldukları potansiyeli ortaya koymalarına engel olmakta, öğrenimlerini yarıda bırakmalarına neden olmakta, yaşamlarındaki tercihlerini ve mesleki kararlarını sınırlamaktadır.

      Bu nedenle sınav kaygısı problemi yaşayan öğrencileri kaygı ile başetme konusunda desteklemek önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir.Sınav kaygısı ile başa çıkmaya yönelik çeşitli teknikler kullanılmaktadır.Bu teknikler, sistematik duyarsızlaştırma, gevşeme eğitimi, biofeedback, model alma, kaygı ile başetme teknikleri gibi davranışçı teknikler ile bilişsel davranış uyarlaması gibi bilişsel davranışçı teknikler  olmaktadır.Bunun yanısıra gerekli olduğunda çalışma becerileri eğitimi gibi beceri temelli eğitimler de yöntem olarak kullanılmaktadır.

      Sınav kaygısı grup çalışmasının amaçları;

      Öğrencilere kaygının ne olduğunun öğretilmesi

      Sınav sırasındaki duygu ve düşüncelerinin farkına varması

      Sınav kaygısının öğrencinin bedeninde meydana getirdiği fizyolojik değişiklikleri farketmesini sağlamak

     Akılcı olmayan düşünce sistemleri ortaya çıkarma ve akılcı düşünce sistemlerini öğretme

     Akılcı düşünce sistemlerini kullanılması konusunda öğrencileri cesaretlendirmek şeklinde olmaktadır.

Sosyal Kaygı Grup Çalışması

Sosyal kaygı kişinin tanımadığı insanlarla karşılaştığıya da başkalarının gözünün önünde olabileceği durumlarda, belirgin ve sürekli korku duyması, küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı biçimde davranacağından korkmasıdır.

Çekingenlik ve sosyal kaygı depresyon ve madde bağımlılığından sonra günümüz dünyasında yaygınlığı ile oldukça önemli bir sorun oluşturmaktadır.Sosyal kaygı kişilerin diğerleri ile ilişkilerini ve yaşamlarını etkileyen önemli bir sorundur.Belirtilerinin diğerleri tarafından kolaylıkla fark edilmesi ve günlük yaşam etkinliklerini sınırlaması birey için yaşanan problemlerin olumsuz etkisini arttırmaktadır.

Sosyal Kaygı Neden Ortaya Çıkar?

  • Biyolojik etkenler
  • Çevresel etkenler; (Aile bireylerinin tutumları vs.)
  • Travmatik yaşantılar
  • Yaşamın değişik dönemlerinde karşılaşılan başa çıkma sorunları

Sosyal Kaygı Grup Çalışmasının amacı:

  • Bireylerin sosyal kaygı yaşamasına neden olan kişisel ve bilişsel özelliklerini tanımalarına yardım etmek
  • Sosyal kaygı ile başa çıkma çabalarına etki eden, kontrol algısı, mükemmeliyetçilik, incinebilirlik ve problem çözme yeterliliğini tanımlayabilmek
  • Kişiler arası ilişkilere yönelik kaygı verici olumsuz düşünceleri tanımlayabilme ve sosyal becerileri olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirebilmek için kullanabilmek
  • Yaşam problemlerinin getirdiği duygusal güçlüklerle uğraşmaktansa aktif eylemleri tercih etmenin getirdiği çözüm etkinliğini yaşantı yoluyla sınayabilmek
  • İçsel kontrolü davranış değişikliğine aracılık edebilecek şekilde kullanabilmek
  • Davranış değişikliği için, etkin kullanabilir bir plan hazırlamak ve gerekli durumlarda bu davranış değişikliği programını vazgeçmeden kullanabilmek olarak   belirlenmiştir.
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı