Akademik Yazılar

MAKALELER

1-ULUSLARARASI MAKALELER

.

1. 1. OGUZ G,  CELİKBAS Z,  BATMAZ S,  CAGLİ S,  SUNGUR MZ Comparison

Between Obsessive Compulsive Disorder and Panic Disorder on Metacognitive Beliefs,

Emotional Schemas, and Cognitive Flexibility International Journal of Cognitive Therapy

e-ISSN 1937-1217 Volume 12 Number 3 J Cogn Ther (2019) 12:157-178

DOI 10.1007/s41811-019-00047-5 pp 1–22 

2- GÜNDÜZ A, BEYAZIT R.K, GÜNDOĞMUŞ İ, SERTÇELİK S, GÖNÜL H,YAŞAR

A.B, OĞUZ G, SUNGUR M.Z. (2018) Turkish Validity and Reliability of Sexual

Complaints Psychiatry and Clinical Psychopharmacology Balkan Medical Journal DOI

10.1080/ 24750573.1525811

3-AKER S, ŞAHIN MK, SEZGIN S, OĞUZ G. (2017) Psychosocial Factors Affecting

Smartphone Addiction in University Students. Journal of Addictions Nursing 28(4):215-219

 doi: 10.1097/JAN.0000000000000197.

4-AKER S, BÖKE Ö, OĞUZ G. (2016) Can renaming schizophrenia reduce negative

attitudes toward patients in Turkey? International Journal of Social Psychiatry.  ; 62(4): 311-

5.  doi:10.1177/0020764015621942

5. ÖZDEMIR G . (2009) Depresyonlu Hastalarda Mirtazapin ve Venlafaxinin Serum BDNF

Üzerine Etkisi

6. Oguz G, Çağlı S, Sezgin S, İçöz JF, Terzi  (2016) M DEĞIŞTIRILEMEZ GERÇEKTE ANLAM BULMAK

Türkiye Psikiyatri dergisi 27 Ek 1

7. 1-YILMAZ M, ÖZDEMİR G, TURGAY A, ÇAĞLI M. (2012).Üniversite Öğrencilerinin

Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeğinin Alt Boyutları Düzeylerinin Çeşitli

Değişkenler Açısından İncelenmesi Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi 9(1): 627-649 

8–OĞUZ G, YILMAZ M, ÇAĞLI M, GÜVEN F.M, SUNGUR M.Z. (Received 12 June

2014). Effects of a cognitive behavioral oriented awareness program on depression levels of

obese individuals. Open Access Library 1 DOI:10.4236/oalib.1100905

2. ULUSAL MAKALE

1- CENGİZ K, ÖZKAN A, KESİM G, ÖZDEMİR G, DENİZ Ö.(1998)

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sekonder Hiperparatiroidi Ve Depresyon

Journal of Experimental and Clinical Medicine 15(2): 139-142 

2-KURT M, ARIK AC, ÖZDEMIR G, ÇELIK S . (1998) Fluoksetinin Artı labirent Testinde

Anksiyete üzerine Etkileri Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 8(3):156-159

3-YEŞİLDAL A, OĞUZ G, GÜVEN F.M, ÜSTÜNUÇAR İ. (2014) Sigara Bağımlılığı

Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi. Bağımlılık Dergisi/ Journal of Dependence, 15

(2):76-84

4-KURT M, ARIK A.C, ÖZDEMİR G, ÇELİK S. ( 2000) Sertralinin Artı Labirent Testinde

Anksiyete üzerine etkileri Anadolu Tıp Dergisi – 2000;2(2):97-100 

5- TÜRK B , ŞENYUVA G, OĞUZ G (2018) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE

TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI VE ŞİDDET EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ Türk Psikiyatri Dergisi EK 1 -S 46

6-OĞUZ G, KARABEKİROĞLU A, KOCAMANOĞLU

B, SUNGUR MZ Obezite ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(2):133-144 doi:

10.18863/pgy.02951

7-Sexual Myth Beliefs and Associated Factors in University Students Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Mit İnançları ile İlişkili Faktörler Servet Aker*1, Mustafa Kürşat Şahin2 , Gülay Oğuz3  

3. Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar:

1. ÖZDEMİR OĞUZ G, ARIK A.C, ŞAHİN A.R, TOPBAŞ M, BİR Y, Panik bozuklukta

klomipramin tedavisinin serum lipid düzeylerine etkisi 5.KARADENİZ MEME KONGRESİ

s.41

2- ÖZDEMİR OĞUZ G, ARIK A.C, ŞAHİN A.R, BİR Y, Panik bozukluğu olan hastalar ve

sağlıklı kişilerin serum lipid değerlerinin karşılaştırılması 5. KARADENİZ MEME

KONGRESİ s.42

KİTAP

1. HANDBOOK OF CANNABIS AND RELATED PATHOLOGIES BIOLOGY,

PHARMACOLOGY, DIAGNOSIS, AND TREATMENT Edited by V.R. Preedy

Cognitive Behavioral Therapy in Cannabis Use Disorder. ,

2. TPD ERİŞKİN DEHB TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2018 Erişkin DEHB ve

Alternatif Terapiler Bölümü S:307-315

3. Türkiye Klinikleri Psikiyatri – Özel Konular Farklı Tanı Gruplarında Bilişsel

Davranışçı Terapiler  SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU VE BİLİŞSEL

DAVRANIŞÇI TERAPİ S: 21-27

 PROJELER

c)Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bendi dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak

İmproving Health Status of the Syrians under Temporary Protection and the Related Services Offered by the Republic of Turkey

d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orta Karadeniz kalkınma Ajansı Özgül Öğrenme bozukluğu Farkındalık Eğitimi

-Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla)

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

1- Arık A.C.,  Özcan A.N,  Özdemir G(1994)AC Kanseri Olan Hastalarda Depresyon 30.UPK 

 2- Özkan A, Özdemir G, Bir Y ( 1996) Konversiyon Bozukluğu ve Diğer Somatoform Bozukluklar: Komorbidite ve Demografik özellikler. 32.Ulusal Psikiyatri kongresi

3- Arık A.C, Şahin A.R,  Özdemir G (1996) Major Depresyon Tedavisinde Sertralin ve Paroksetin 1.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi

4-1.Ulusal KDT  Kongresi 2007 İntihar Davranışında KDT paneli

5-17. Psikiyatri Günleri 2008 Alanda çalışma ve psikiyatrist olmak panel

6-2. Ulusal KDT Kongresi 2009 Obezite Tedavisinde KDTpaneli

7- 21.YILLIK TPD TOPLANTISI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU 2017 DEHB’DE BİREYSEL BDT UYGULAMALAR S 30-31

8-54.UPK Türkiye Psikiyatri Dergisi cilt 19 2018 ek 1 Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Şiddet Eğilimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı